Vrijwilligersproject Dagopvang gehandicaptenzorg

Een van de mooiere projecten. Niet zozeer voor de exclusiviteit van deze low budget oplossing, maar vanwege de saamhorigheid van zowel de ingehuurde professionals als de velen vrijwilligers en bezoekers van de dagbesteding waarmee we een hele fijne werksfeer en nuttige ruimtelijke tuin hebben gecreëerd. Later zijn er specifieke speeltoestellen toegevoegd waarop gesprongen kon worden, met als tegenhanger de andere kant van het perceel waar het rust en stiltegebiedje was