Vitaliserende tuinen & Energetische tuinen

Vitaliserende & Energetische tuin

De helende tuinen die wij ontwerpen zijn gericht op vitalisering en energie, ofwel het verhogen van welzijn van zowel de natuur als mens en dieren die zich in en om de ontworpen ruimte bevinden

Zo’n plek kan ontworpen zijn om tot zichzelf te komen, te activeren, los te laten of te herinneren, stil te staan, zichzelf even te vergeten of volledig op te gaan in het moment

Elke gewenste uitkomst vraagt een unieke aanpak in het ontwerp en draagt bij aan de vitalisering van de klant en verhoogt de energetische waarde van het stuk natuur, dat een voelbaar verschil is voor en na de tuinaanleg

Een vergelijkbaar voorbeeld is het verschil in welzijn wanneer op een betonnen parkeerplaats plots een grote oude boom zou staan

Het doel bij het aanleggen van een tuin volgens een helend tuinontwerp is een hoge waarde bereiken in esthetiek, omdat deze de energetische waarde bepaalt. Bij onze tuinen is de esthetiek nog belangrijker dan bij reguliere tuin, omdat we op zoek zijn naar een toegevoegde waarde, hoger dan het mooi aanleggen van een tuin. We zijn op zoek naar extra energie, eenheid, frisheid, opwekken van de levenslust, Chi

We leggen de tuin met gevoel voor esthetiek aan, en zoals in de Feng Shui gedachte is er aandacht voor lijnenspel, verhoudingen, ruimte en verstilling allen met de mogelijkheid om die energie te creëren in harmonie met de natuur

Kernwoord om dit te bereiken is aandacht. Aandacht voor de beweging van energie

Beweging

Afhankelijk van het doel van bepaalde plekken in de tuin kan, indien de klant dit wenst, het ontwerp zo gemaakt worden dat dat op een praktische manier een bepaalde stroom van energie ontstaat in de tuin

Bomen als voorbeeld geven intimiteit door met hun kruinen de energie in de tuin te behouden bij intieme plekken voor bezinning, herdenking of stilte. Plekken waar losgelaten kan worden hebben juist openheid, ruimte en nodigen uit te bewegen, simpel gezegd bijvoorbeeld gewoon omdat de wind er lekker doorheen kan waaien. Zo ontstaat er of een verstilling/afremmen van energie in de tuin, of juist een benadrukking van beweging of richting

Een praktisch voorbeeld

Een voorbeeld hiervan is een helend tuinontwerp voor een kankerinstituut dat we ontworpen hebben in Engeland.

Hier in de binnenplaats van de ziekenkamers is een tuin met helende kruiden rondom een fontein ontworpen die omlaag stroomde de tuin in richting de andere fonteinen en uiteindelijk richting de zee. Deze is zichtbaar op het einde van de tuin.

De fonteinen zijn optisch met witte golvende muurtjes verbonden waarlangs wolken van lavendel geplant zijn.

Met het op een esthetische manier ontwerpen van zo’n type tuin kan men verlichting ervaren doordat het zicht dat men heeft vanuit de ziekenkamers ruimte geeft en het gevoel van zwaarte makkelijker losgelaten kan worden en van zich af kan laten stromen zij het wellicht op een onbewust niveau.